Akkerbouw

De grootste tak van ons bedrijf is de akkerbouw. Rondom Laren telen wij meerdere akkerbouwgewassen op verschillende percelen. Om goede resultaten te behalen en de grond gezond te houden wisselen we de gewassen af. Door elke 4 jaar een monster te nemen van de grond hebben wij inzicht wat er benodigd is om een optimaal gewas te verbouwen. Ieder jaar zorgen wij voor “frisse” grond door  o.a. grond te ruilen en te huren van andere grondeigenaren in de buurt. Waar nodig is passen wij grondverbeteraars toe en telen wij groenbemesters als vanggewas na de granen en snijmaïs.

Jaarlijks telen wij ongeveer 80 ha aardappelen (zowel 60 ha consumptieaardappelen, 20 ha zetmeelaardappelen en 1,5 ha aardappelen voor de huisverkoop), maïs, 13 ha suikerbieten en 10 ha granen waaronder zomergerst en zomertarwe.

Nieuws

© 2017: Woestenenk Aardappelen - Marsmansteeg 2 - Laren gld - 0573 40 13 18 - info@woestenenk-aardappelen.nl - Twitter - Facebook - Website: GHP-online