Akkerbouw

De grootste tak van ons bedrijf is de akkerbouw. Rondom Laren telen wij meerdere akkerbouwgewassen op verschillende percelen.

Om goede resultaten te blijven behalen en de grond gezond te houden wisselen we de gewassen af. Dit noemt met vruchtwisseling of rotatie. Door elke 4 jaar een monster te nemen van de grond hebben wij inzicht wat er benodigd is om een optimaal gewas te verbouwen.

Voor de verbouw van aardappelen is het verkrijgen van “frisse” grond zeer belangrijk. Door  o.a. grond te ruilen en te huren van andere grondeigenaren in de buurt kunnen we dit realiseren. Waar nodig is passen wij grondverbeteraars toe en telen wij groenbemesters als vanggewas na de granen en maïs.

Jaarlijks telen wij ongeveer 100 ha aardappelen (50 ha consumptieaardappelen, 50 ha zetmeelaardappelen en 1,5 ha aardappelen voor de huisverkoop), maïs, 14 ha suikerbieten en 20 ha granen waaronder winter- en zomertarwe.

Nieuws

© 2017: Woestenenk Aardappelen - Marsmansteeg 2 - Laren gld - 0573 40 13 18 - info@woestenenk-aardappelen.nl - Twitter - Facebook - Website: GHP-online